SSD VPS 16GB

1000000/tháng
 • 8 CPU CoresCPU
 • 16GBRAM
 • 80GB Dung lượng ổ cứng (SSD)
 • Không giới hạnLưu lượng truyền tải
 • 01Địa chỉ IP
 • 100MbpsBăng thông trong nước
 • Windows / LinuxHệ điều hành
 • Remote Desktop/ SSHQuản lí

SSD VPS 8GB

800000/tháng
 • 4 CPU CoresCPU
 • 08GBRAM
 • 50GB Dung lượng ổ cứng (SSD)
 • Không giới hạnLưu lượng truyền tải
 • 1Địa chỉ IP
 • 100MbpsBăng thông trong nước
 • Windows / LinuxHệ điều hành
 • Remote Desktop/ SSHQuản lí

SSD VPS 6GB

600000/tháng
 • 3 CPU CoresCPU
 • 06GBRAM
 • 35GB Dung lượng ổ cứng (SSD)
 • Không giới hạnLưu lượng truyền tải
 • 01Địa chỉ IP
 • 100MbpsBăng thông trong nước
 • Windows / LinuxHệ điều hành
 • Remote Desktop/ SSHQuản lí

SSD VPS 4GB

400000/tháng
 • 2 CPU CoresCPU
 • 04GBRAM
 • 25GB Dung lượng ổ cứng (SSD)
 • Không giới hạnLưu lượng truyền tải
 • 01Địa chỉ IP
 • 100MbpsBăng thông trong nước
 • Windows / LinuxHệ điều hành
 • Remote Desktop/ SSHQuản lí