Dịch vụ VPS

Ngày đăng: 2017-08-12
Lượt xem: 872

Công nghệ điện toán đám mây đảm bảo toàn vẹn dữ liệu, sẵn sàng kết nối và độ ổn định cao:

  • Hệ thống máy chủ cực mạnh
  • 8 core CPU, 128GB RAM & ổ cứng SSD
  • Khởi tạo dịch vụ nhanh chóng
  • Hỗ trợ xử lý sự cố