Giải pháp Lưu trữ dữ liệu lớn

Ngày đăng: 2017-09-18
Lượt xem: 263

Giải Pháp Tổng Thể phục vụ cho việc lưu trữ dữ liệu lớn.

Mô hình kết nối tổng thể

  1. 02 máy chủ x3650M5 chạy dịch vụ fileservice làm cluster (High-Avaibility) cho nhau, cùng gánh tải song hành với cơ ché file scale-out active-active
  2. 01 tủ đĩa V3700 chứa ~ 140TB ban đầu (có thể nâng cấp lên hơn 950TB)
  3. 02 máy chủ kết nối với tủ đĩa tạo thành 1 hệ thống NAS lưu trữ, backup và restore dữ liệu, hệ thống NAS này nối tới core swith bằng 4 cổng 10Gbps cho truy cập hiệu năng cao từ client vào NAS, ngoài ra còn 8 đường 1Gbps kết nối từ core Switch tới NAS để phòng trường hợp core switch chưa có 10Gbps

NAS được cài phần mềm backup từ các client vào nó và từ vùng đĩa này sang vùng đĩa khác