430165-003 HP 146GB 10K RPM 3G SFF SAS 2.5”

430165-003 HP 146GB 10K RPM 3G SFF SAS 2.5”

430165-003 HP 146GB 10K RPM 3G SFF SAS 2.5” Bảo hành 3 tháng tại APPDATA

430165-003 HP 146GB 10K RPM 3G SFF SAS 2.5”

Bảo hành 3 tháng tại APPDATA