HDD Seagate 3TB 3.5” 6Gbps 7200RPM

HDD Seagate 3TB 3.5” 6Gbps 7200RPM

HDD Seagate 3TB 3.5” 6Gbps 7200RPM Model Brand Seagate Model ST4000NM0024 Packaging Bare Drive Performance Interface SATA 6.0Gb/s Capacity 4TB RPM 7200 RPM Cache 128MB Average Latency 4.16ms Bảo hành 1 năm tại APPDATA

HDD Seagate 3TB 3.5” 6Gbps 7200RPM

Model
Brand
Seagate
Model
ST4000NM0024
Packaging
Bare Drive

Performance
Interface
SATA 6.0Gb/s
Capacity
4TB
RPM
7200 RPM
Cache
128MB
Average Latency
4.16ms

Bảo hành 1 năm tại APPDATA