HP 507119-004 507127-B21 300GB 10K 6Gbs

HP 507119-004 507127-B21 300GB 10K 6Gbs

HP 507119-004 507127-B21 300GB 10K 6Gbs Bảo hành miễn phí tại APPDATA  

HP 507119-004 507127-B21 300GB 10K 6Gbs

Bảo hành miễn phí tại APPDATA